Daar moet iets aan gedaan worden. Onder de noemer “Terug met dat tekort” voert Vereniging OSVO, samen met diverse partners, een drietal projecten uit om dit lerarentekort in Amsterdam terug te dringen. Dit tekort is gebaseerd op prognoses over de toename van leerlingen en de vervangingsvraag van docenten.

Wat gaan we doen?

We gaan de komende jaren het project ‘Terug met dat tekort!’ uitvoeren om dit lerarentekort terug te dringen.
Dit project kent drie onderdelen:

Leraar worden, leraar blijven

Onder dit motto vallen projecten met studenten, startende leraren en zij-instromers. Doel is om hen beter voor te bereiden op het leraarsvak, om scholen handvatten te geven bij de begeleiding, om aanstaande leraren en scholen bewuster te laten kiezen.

Meer over Leraar worden, leraar blijven ›

Opleiden voor de regio

Onder dit motto willen we een informatiepunt inrichten dat zowel digitaal als persoonlijk informatie biedt over opleidingsmogelijkheden tot leraar, het kennismaken met scholen, vacatures e.d.

Meer over Opleiden voor de regio ›

De leraar van de toekomst

Onder dit motto zetten we projecten op die met behulp van nieuwe technologie en nieuwe onderwijskundige inzichten het onderwijs veranderen. De projecten rusten op twee pijlers:

  • Nieuw onderwijs, minstens van dezelfde kwaliteit als het huidige onderwijs, met minder handen voor de klas.
  • Onderwijs ‘updaten’ en aantrekkelijker maken voor aanstaande leraren.

Meer over de Leraar van de toekomst